آزمون جذب نیروی پیمانکاری فاز 2 پالایشگاه نفت آبادان

اطلاعیه مصاحبه تخصصی:
زمان برگزاری مصاحبه تخصصی داوطلبان مقطع کاردانی، از 23 اسفند 1401 لغایت 25 اسفند 1401 می‌باشد.
برای مشاهده وضعیت راه‌یابی به مصاحبه تخصصی و زمان و محل آن به بخش مشاهده اسامی داوطلبان راه‌یافته به آزمون تخصصی و زمان و محل آن مراجعه نمائید.

« اقدامات »

[ 2 ]

ثبت نام در آزمون (منقضی شده)

[ 3 ]

ویرایش اطلاعات (منقضی شده)

[ 4 ]

دریافت کارت آزمون (منقضی شده)

[ 5 ]

مشاهده نتایج آزمون کتبی و ارسال مدارک مصاحبه تخصصی (منقضی شده)

[ 7 ]

مشاهده نتایج نهائی آزمون (بزودی)

« برنامه زمان‌بندی »

 • 1) دریافت دفترچه آزمون:از ساعت 8 سه‌شنبه 15 آذر 1401
 • 2) ثبت نام در آزمون:از ساعت 8 یکشنبه 20 آذر 1401 لغایت ساعت 24 یکشنبه 27 آذر 1401
 • 3) ویرایش اطلاعات:از ساعت 8 لغایت 18 چهارشنبه 30 آذر 1401
 • 4) دریافت کارت آزمون:از ساعت 8 دوشنبه 5 دی 1401 لغایت ساعت 24 چهارشنبه 7 دی 1401
 • 5) زمان آزمون کتبی:پنج شنبه 8 دی 1401 و جمعه 9 دی 1401
 • 6) اعلام نتایج آزمون کتبی:از ساعت 8 جمعه 28 بهمن 1401
 • 7) ارسال مدارک مصاحبه تخصصی:از ساعت 8 جمعه 28 بهمن 1401 لغایت ساعت 24 جمعه 5 اسفند 1401
 • 1-8) مصاحبه تخصصی داوطلبان مقطع کاردانی:23 اسفند 1401 لغایت 25 اسفند 1401
 • 2-8) مصاحبه تخصصی داوطلبان مقطع کارشناسی:متعاقباً از طریق همین صفحه اعلام می‌شود.
 • 3-8) مصاحبه تخصصی داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد:متعاقباً از طریق همین صفحه اعلام می‌شود.
 • 4-8) مصاحبه تخصصی داوطلبان مقطع دیپلم:متعاقباً از طریق همین صفحه اعلام می‌شود.
 • 9) اعلام نتایج نهائی آزمون:متعاقباً از طریق همین صفحه اعلام می‌شود.