سامانه شناسایی مدرسین و منتورهای صنعتی

توجه:
استفاده از این سامانه فقط برای اشخاصی که در پایگاه مدیریت فرایندهای سازمانی ثبت نام نموده‌اند امکان‌پذیر می‌باشد.

نحوه ورود به پایگاه یا ثبت نام در آن:
در صورتی که در این پایگاه ثبت نام نمود‌اید، برای استفاده از این سامانه باید از طریق نام کاربری / کدملی و رمز عبور خود وارد پایگاه شوید و در غیر اینصورت باید ابتدا از طریق گزینه "ثبت نام در سامانه"، در این پایگاه ثبت نام و نام کاربری / کدملی و رمز عبور خود را ثبت نمائید و سپس با استفاده از نام کاربری / کدملی و رمز عبور خود وارد پایگاه شوید

نحوه بازیابی رمز عبور:
در صورتی که قبلاً در این پایگاه ثبت نام نموده‌اید ولی رمز عبور خود را فرموش کرده‌اید، می توانید از طریق گزینه "فراموشی رمز عبور"، نسبت به دریافت رمز عبور جدید اقدام نمائید.

ورود به سایت

ورود به سایت